top of page

út 23. 4.

|

České Budějovice

Čtvrtlístek -soutěžní přehlídka mladých recitátorů / regionální kolo

Více informací na http://www.ctvrtlistek.cz/

Vstupenky nejsou v prodeji
Zobrazit další události
Čtvrtlístek -soutěžní přehlídka mladých recitátorů / regionální kolo
Čtvrtlístek -soutěžní přehlídka mladých recitátorů / regionální kolo

Čas a místo

23. 4. 2024 8:00

České Budějovice, Hroznová 8, 370 01 České Budějovice, Česko

O události

„Čtvrtlístek 2024“

Vyhlašovatel soutěžní přehlídky: Gymnázium Děčín

Vážení a milí příznivci Čtvrtlístku. Dovolujeme si Vám zaslat propozice pro další ročník Memoriálu Rosti Čtvrtlíka. Chceme Vám poděkovat za Vaši přízeň, přípravu studentů, účast v minulých ročnících a poskytnout Vám včas informace do ročníku dalšího.

Časový harmonogram: Příprava na úrovni školy: prosinec 2023 – březen 2024 Regionální kola: duben – květen 2024 Celorepublikové finále: červen 2024

Podmínky účasti: Účast na soutěžní přehlídce je pro studenty dobrovolná, zúčastnit se mohou studenti 1. – 4. ročníků SŠ, SOU a gymnázií a příslušných ročníků osmiletých gymnázií, do soutěže mohou být zařazeny i vlastní texty. Délka každého jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout 5 minut. U poezie by měla být ukázka tak dlouhá, aby přednášející měl dostatek prostoru a k vyjádření přednášeného.

Kategorie: soutěž proběhne ve dvou kategoriích kategorie A) – kategorie jednotlivců – recitace, / jeden text prozaický a jeden text básnický/V této kategorii jde o přednes, ve kterém by se přednášející měl snažit o jakési „oddivadelnění“, to znamená, zachází s optickými oporami řeči spíše v omezené míře. Gestikulace by měla být omezena na nejnutnější míru s vědomím, že divák, kdyby seděl u rozhlasového přijímače, nebyl by ochuzen. Nosnými prvky je tedy hlas, tempo, výslovnost, vybrané téma, délka přednesu, pochopení textu a schopnost předání myšlenky.

kategorie B) – kategorie jednotlivců nebo dvojic – dramatizace textů, /dva dramatické (nebo zdramatizovanou prózu) texty/ Naopak v této kategorii se předpokládá dramatizace textu s využitím gest, pohybu, mimiky, prostoru, kulis, rekvizit. Kulisy a rekvizity samozřejmě nejsou podmínkou. Podmínkou je dramatické ztvárnění. /

Hodnocení: interpretační úroveň recitátora, ­­umělecká hodnota textu, celková úroveň a kultura projevu. Studenti ze ZUŠ a dramatických kroužků budou zařazeni do zvláštní kategorie.

Přihlášky posílejte do 10. března 2024. To znamená nejpozději 14 dní před prvním regionálním kolem. U dalších kol, která se konají později, možno poslat přihlášku po tomto termínu, nejdéle však 14 dní před konáním soutěže v daném regionu. lholubcova@gymnaziumdc.cz

Hlavní organizátoři: Mgr. Janeta Benešová – Čtvrtlístek z.s., zakladatelka soutěže, organizátorka regionálních kol Mgr. Lenka Holubcová – Gymnázium Děčín, organizátorka regionálních kol a kola celorepublikového

Nezapomeňte přinést své texty a to v pěti kopiích. Myslete na jednu kopii pro pedagoga či doprovod, který by měl být vždy rychlou záchranou a pomocí v případě výpadku přednášejícího.

Sdílet událost

bottom of page