top of page

 Platební podmínky - workshopy

 • Minimální počet účastníků pro konání workshopu je 6, maximální počet účastníků 15. V případě nenaplnění minimální kapacity bude akce zrušena a účastnický poplatek vrácen na účet.

 

STORNO PODMÍNKY

 • Zrušení účasti na workshopu ze strany účastníka:
  -30 a více dní před konáním akce: poplatek vrácen v plné výši. Z částky bude pouze odečten administrativní poplatek 5%
  - méně než 30 dní před konáním akce (a více než 10 dní): Bude vráceno 50 % z uhrazené částky.
  -méně než 10 dní před začátkem akce – nárok na vrácení poplatku zaniká.

*Po domluvě s lektorem je možné za sebe poslat na workshop náhradníka.

Platební podmínky - příměstské tábory

 • Poplatek ve stanovené výši zahrnuje oběd, pitný režim po celý den, pedagogický dozor, materiály.

 • Po obdržení potvrzovacího e-mailu s určeným variabilním symbolem uhraďte poplatek do stanoveného termínu. Nebude-li v daném termínu platba uhrazena, rezervace místa propadá.

STORNO PODMÍNKY:

 • Při zrušení akce ze strany pořadatele bude poplatek vrácen v plné výši.

 • Při odhlášení dítěte do 60 dní před zahájením tábora vracíme 70 % z částky.

 • Při odhlášení dítěte méně než 60 dní před zahájením tábora vracíme 50 % z částky.

 • Při odhlášení dítěte méně než 30 dní před zahájením tábora zaniká nárok na vrácení účastnického poplatku.

*Po domluvě je možné poslat za sebe náhradníka.

bottom of page