top of page

  • POHYBOVÁ PRŮPRAVA - prohloubení znalosti vlastního těla,  zákonitosti jevištního pohybu, pohybová improvizace

  • HLASOVÁ PRŮPRRAVA 

  • ZÁKLADY HERECTVÍ 

  • IMPROVIZACE

  • AUTORSKÁ TVORBA ​- práce na autorském projektu 

Kurz Dramatické tvorby je určen mládeži ve věku 15-18 let.

Náplň kurzu: 

4.png

TERMÍN KURZU 2023/2024 :   PONDĚLÍ 17:00 - 18:30
CENA KURZU ZA POLOLETÍ: 1 700 Kč


Kontakt na lektorku:
e-mail: svarcova.divadlosud@gmail,com 
tel: 720 419 529 

Kurz vznikl v rámci projektu podpořeného Jihočeským krajem. 

bottom of page