• POHYBOVÁ PRŮPRAVA - prohloubení znalosti vlastního těla,  zákonitosti jevištního pohybu, pohybová improvizace

  • HLASOVÁ PRŮPRRAVA 

  • ZÁKLADY HERECTVÍ 

  • AUTORSKÁ TVORBA ​- práce na autorském projektu 

Kurz Dramatické tvorby je určen mládeži do 18 let .

Cena kurzu:  1 350 Kč / pololetí  
Termín: pondělí 17:15-18:45
Místo: sál divadla SUD 

Náplň kurzu: 

DRAM (Příspěvek na Instagramu).png

Kurz vznikl v rámci projektu: Kreativní divadlo a tvorba pro děti a mládež v SUDu 2021, podpořeného Jihočeským krajem.