top of page

čt 11. 5.

|

České Budějovice

Čtvrtlístek -soutěžní přehlídka mladých recitátorů / regionální kolo

Více informací na http://www.ctvrtlistek.cz/

Vstupenky nejsou v prodeji
Zobrazit další události
Čtvrtlístek -soutěžní přehlídka mladých recitátorů / regionální kolo
Čtvrtlístek -soutěžní přehlídka mladých recitátorů / regionální kolo

Čas a místo

11. 5. 2023 10:30

České Budějovice, Hroznová 8, 370 01 České Budějovice, Česko

O události

„Čtvrtlístek 2023“

Vyhlašovatel soutěžní přehlídky: Gymnázium Děčín

Časový harmonogram: Příprava na úrovni školy: prosinec 2022 – březen 2023 Regionální kola: duben – květen 2023 Celorepublikové finále: červen 2023

Podmínky účasti: účast na soutěžní přehlídce je pro studenty dobrovolná, zúčastnit se mohou studenti 1. – 4. ročníků SŠ, SOU a gymnázií a příslušných ročníků osmiletých gymnázií, do soutěže mohou být zařazeny i vlastní texty. Délka každého jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout 5 minut. U poezie by měla být ukázka tak dlouhá, aby přednášející měl dostatek prostoru a k vyjádření přednášeného.

/V případě covidové varianty svá nahraná vystoupení – vždy dvě ukázky, zašlete na adresu Janetab@seznam.cz.  Formu zaslání najdete na stránkách www.ctvrtlistek.cz/

Kategorie: soutěž proběhne ve dvou kategoriích kategorie A) – kategorie jednotlivců – recitace, / jeden text prozaický a jeden text básnický/V této kategorii jde o přednes, ve kterém by se přednášející měl snažit o jakési „oddivadelnění“, to znamená, zachází s optickými oporami řeči spíše v omezené míře. Gestikulace by měla být omezena na nejnutnější míru s vědomím, že divák, kdyby seděl u rozhlasového přijímače, nebyl by ochuzen. Nosnými prvky je tedy hlas, tempo, výslovnost, vybrané téma, délka přednesu, pochopení textu a schopnost předání myšlenky.

kategorie B) – kategorie jednotlivců nebo dvojic – dramatizace textů, /dva dramatické (nebo zdramatizovanou prózu) texty/ Naopak v této kategorii se předpokládá dramatizace textu s využitím gest, pohybu, mimiky, prostoru, kulis, rekvizit. Kulisy a rekvizity samozřejmě nejsou podmínkou. Podmínkou je dramatické ztvárnění. /

Hodnocení: interpretační úroveň recitátora, ­­umělecká hodnota textu, celková úroveň a kultura projevu. Studenti ze ZUŠ a dramatických kroužků budou zařazeni do zvláštní kategorie.

Přihlášky posílejte do 10. března 2023 u regionálního kola Ostrava.

U dalších kol, která se konají později, možno poslat přihlášku po tomto termínu, nejdéle však 14 dní před konáním soutěže v daném regionu.

Zasílejte na emailovou adresu: lholubcova@gymnaziumdc.cz.

Hlavní organizátoři: Mgr. Janeta Benešová – o. s. Čtvrtlístek, zakladatelka soutěže, organizátorka regionálních kol Mgr. Lenka Holubcová – Gymnázium Děčín, organizátorka regionálních kol a kola celorepublikového

Patronát nad memoriálem mají herečtí kolegové Rostislava Čtvrtlíka Jan Potměšil a Radek Valenta

Sdílet událost

bottom of page